<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Tillbaka till kära bloggen, :D <3
tisdag, september 15, 2009 - 20:44 *  0 kommentarer

Nu har jag bestämt mig för att ta tillbaka denna blogg för att skriva här ist för på bilddagboken :D
Idag har jag haft den andra och sista dagen av min Drama-profil, vi var bakom kulisserna på Dramaten. Riktigt roligt faktiskt, de hade över 10.000 plag kläder i deras klädföråd vilket var hur stort som helst! Vi såg även Robert gustafson och tydligen Michael Nyqvist. Sedan åkte jag till stallet eftersom jag slutade vid 12.30, det var rätt tomt där ute. Men innan jag skulle åka hem så kom Helene ut som även berättade att jag kunde få vara med på ridlektionen för Lena imorgon.
Ringde även efter prao hos Malin W på 4H / Dagis :)