<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Var är Alaska ?
lördag, juli 10, 2010 - 20:34 *  0 kommentarer

På sommarsemester är väl bästa vännen efter iPoden, Boken! Jag har nyss läst ut boken "Var är Alaska?", själv tyckte jag den var rätt så bra faktiskt. Den handlar om en kille i kanske 15års ålder, han vill bara ifrån sin gamla komunala skola och bort ifrån hans "vänner" och beslutar sig för att börja på internatskola (samma som hans pappa en gång gått på). Där han träffar personer som blir hans vänner på riktigt. Men även då händer mycket oväntat en av de alldra närmaste vännen något som ändrade alla de andras liv på skolan...

Jag tyckte själv den är värd att läsa om man gillar ungdomsböcker som är lätta att leva sig in i och en bok där de alltid är något som händer!