<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Sjukt väder !
lördag, augusti 07, 2010 - 20:11 *  3 kommentarerJag lovar att de har regnat i mer än 6h non stop nu ...
Inte bra och inte roligt, man vill väl kunna njuta av den del av sitt sommarlov som snart är över! Men icke sa nicke, men får ta och kolla film och kura ihop sig i soffan och göra de mysigt inomhus i stället då.
Eller göra som jag och leta roliga bilder ifrån sommarens små och stora händelser, då jag nu bjuder på en underbart fin bild på mig själv väldigt sent en kväll då vi hade gått hela dagen i Victoria (Canada).

Men nu ska jag slå på TV och se om jag kan hitta något bra där, eller något annat på Voddler innan pappa kommer hem så ska vi sätta på Percy Jacksson som jag hyrde lite tidigare idag.Have Fun and Be Good