<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Idrottsdag runt Rönningesjön !
fredag, september 17, 2010 - 23:34 *  4 kommentarerIdag var det idrottsdag med skolan. Vi skulle då gå runt Rönningesjön och göra massa lekar tillsammans med klassen och mot de andra klasserna. Fast det var inte särskillt ansträngande alls förutom att man var tvungen att gå hela vägen runt...
Dagen tog slut vid 11.30 så då åkte jag hem och såg fram imot att få äta lunch, då jag inte hade med mig någonting till sjön. Men såklart har man glömt nycklarna inne i huset, så man fick sitta ute och vänta i ca 1h på att mamma skulle handla och sedan komma för att öppna dörren åt mig. Då var jag väldigt hungrig!

När jag var klar med allt där hemma, åkte jag vidare till stallet för att rida en liten sväng på stubbåkern. Det var mysigt!

På kvällskvisten var det iväg till Jennifer för att äta pizza och kolla massa film, som vi alltid gör de gånger vi träffas. :)

Follow VARNING! Borttaget.