<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Media 1 Bertil !
tisdag, september 07, 2010 - 20:31 *  2 kommentarer

Idag är det Tisdag som är min nya favorit dag som då självklart inräknas 3h foto på shemat. Fast idag var det dock lite tråkig uppgift då vi endast skulle göra samma sak som förra veckan bara för att "bli bättre", men själv tycker jag inte man kan säga att man kan "bli bättre" på en sådan foto-grej som att använda bra slutartider för olika motiv, då sånt alltid varierar beroende på väder/tillfälle/plats, eller har jag fel?
Så jag fick dela kamera med en annan och själv tog jag inga bilder utan hjälpte folket runt om kring med kameror istället. Annars har denna dagen varit mycket trevlig, och en ny i klassen som jag inte vet mer om än att han heter Christian.

Bild från idag (Emils bild)