<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
50 år och snö !
fredag, oktober 22, 2010 - 23:40 *  0 kommentarer

Idag när jag väl orkade mig ur sängen, så var det helt vitt utanför fönstret. Säsongens första snö har fallit!
Skoldagen rullade på som vanligt. Mycket nöjd över min skolinsats denna vecka, då jag fått VG på matteprovet och MVG på Datakunskapsprovet.
När jag kom hem så satt jag och pappa med hockey-programmet som börjar likna en slutprodukt nu.
På kvällen var det iväg till farmor och farfar som firar 50årig bröllopsdag, vilket ränkas som "Guldbröllop" så stort grattis till dom! :D

Måste bara säga att jag älskar denna låt Akustisk, från början är gjord som hiphop låt men tycker den nästan är bättre som lugn låt. (Dock samma artist i både orginal och akustisk)
I Made It - Kevin Rudolf