<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
FN temadag !
tisdag, oktober 26, 2010 - 21:52 *  0 kommentarerIdag var det temadag FN "Språk är makt", i skolan. Då vi gick runt på massa olika workshops/föreläsningar under dagen, kan väll inte heller säga att jag tyckte det var så himla roligt förutom Allans workshop då han mobba oss för vi var grupp 13 och behövde ett extra lycka till tyckte han.

När jag kom hem var de bara sätta sig direkt med att börja plugga på Träningsläran, sen kom även mamma som räddare i nöden med godis. Så då blev det ännu mer plugg.
Känner att jag blivit lite bortskämd idag, då även när syster kom hem så gjorde hon "egengjord" Chai-latte åt henne själv och mig. Det var gott, men riktig Chai-latte är fortfarande rätt mycket godare!

Jaja, annars har dagen varit helt okej, men bjuder på två mysiga och happy låtar och en bild från Venice Beach i somras.Toppen - Vad söt du är

Hoffmaestro - So you do


Follow VARNING! Borttaget.