<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Stockholm o Hägernäs !
lördag, oktober 09, 2010 - 23:59 *  1 kommentarer

Idag gick jag upp extra tidigt bara för att kunna börja på min Samhällsuppgift som ska vara inlämnad på måndag. Men skrev mest av mina anteckningar så imorgon börjar grovgörat.
Vid lunch satte jag mig på tåget för att åka in till stan, efter några stationer hoppade Julia och Sara på. Vi vandrade runt i stan i ca 4h innan vi åkte tillbaka till djursholm för att möta upp Mikaela och sedan köpa mat för att göra tacos. Men självklart glömde vi köttfärs så de fick vi köpa på ett annat ica i Hägernäs hos Mikaela.
Sedan blev det matlagning i pool huset, då våran guacamole blev världsbäst med för mycket gräddfil och stora avokado bitar. Kvällen i helhet blev i alla fall lyckad tycker jag. Dock tråkigt att jag behövde åka hem så tidigt då min hembuss slutade gå då.
Vägen till ICA för att köpa mat,


Tror Julia skulle försöka visa hur man red,


Follow VARNING! Borttaget.