<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Dagens ord !
torsdag, november 25, 2010 - 17:26 *  1 kommentarer

"Sverige kan vara fint, särskillt på sommaren
Så jag kommer hem, men kom igen sverige kan vara skit" / Mofeta - Flyttfågel


Jag tycker allt att detta passar för veckans väder. Dessutom när man måste ut och resa i det som jag behövde idag. Då det blev akutfall till tandläkaren, då en tandflyttning som skulle ta ca 4 veckor hände över en natt. Så missade hela skoldagens viktiga lektioner. Så tyckte jag att jag var smart att planera in nästa tandläkartid när jag har Checkpoint, men självklart skulle vi ha Terminsprov då och verken de eller tandläkartiden går inte att flytta på... Så får se hur det kommer att lösa sig!
Fast imorgon är de Checkpoint och denna är jag ledig på och tänkte då åka ut till stallet om vädret tillåter då jag inte varit ute på hela veckan. Sedan måste jag också skriva mina två hemuppgifter och göra min foto-uppgift.