<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Frida förstår allt !
onsdag, november 03, 2010 - 20:20 *  0 kommentarerIdag blev man väckt av mamma för att åka in till Tandläkaren för vanlig koll över tandställningen, och ska nu tydligen träffa värsta mötesgruppen nästa gång jag kommer dit... Kommer bli spännande!
Sen tvingade jag in Frida till stan bara för att roa mig under dagen, o vi gick runt och kollade i affärer. Självklart kunde jag inte motstå Footlocker's mjukiskläder så det fick bli en tröja och byxor därifrån, men jag var ändå ute efter det så bara bra. Köpte även nagellack från H&M men inget speciellt.
Men gillar mamma "Hur många ska få plats i dom där byxorna då?" ... "Fast dom ser rätt mysiga ut", när hon fick se mig i nya kläderna.
Så nu sitter jag hemma och funderar vilken film jag ska se ikväll av Patriks filmer, men antagligen Funny People eller DodgeBall!