<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
The Middle !
onsdag, december 15, 2010 - 16:41 *  0 kommentarerNär jag var hos mormor och morfar i somras så fastnade jag för en komedi-serie som gick på TV och var så himla rolig, exakt min humor. När jag väl kom hem letade jag som en galning efter webb-TV eller kanaler som sände denna serie utan resultat. Men nu har dom plötsligt börjat sända den på Kanal 5 så just nu älskar jag Kanal 5 och är bänkad framför TV när den serien kommer. Fast tyvärr går den mitt i veckan (tisdag) kl 22.25 vilket är lite sent, så brukar spela in och kolla dagen efter.
Den får även ens familj att verka lite mer normal i många tillfällen. Vilket kan vara skönt att veta ;)
Men rekommenderar ändå verkligen att titta på denna serie, den är verkligen väldigt rolig!
Även spelar Charlie McDermott en av barnen vilket även gör den ännu bättre, då han är en av mina favoritskådisar av de unga i alla fall.