<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Tröst-shopping !
måndag, december 20, 2010 - 21:46 *  7 kommentarer


Idag var jag så himla arg på tandläkaren när jag var tvungen att åka in dit jätte tidigt på morgonen men sedan även inte få komma in för att göra något...
Så jag och Julia gick runt i stan en stund istället. Till en början hittade jag inget, men sen kom jag på att de fanns en affär vid namn OneOff som jag alltid velat gå in i, och där var väl mitt första misstag. För där inne fastnade jag självklart för allt, och fick med mig en Neff tröja med mig därifrån. Sen hamnade man även i två andra liknande butiker som hette Hollywood och T-12 och där dök de upp en liten Vans hörna och bums så hade jag köpt mig en tröja till... som faktiskt blev i en storlek för stor än menat, märkte jag nu när jag kommit hem. Men den går in i torktumlaren några gånger så är den lagom igen!
Sen blev de även en kofta ifrån Gina. Fast tror nog allt att jag köpte detta bara för att jag var trött och sur... men Neff tröjan hade jag faktiskt tänkt önska mig i julklapp, men fick bli en julklapp till mig själv.