<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Vernissage på Fotografiska !
måndag, december 06, 2010 - 21:53 *  0 kommentarer

Idag efter skolan åkte jag in till pappas jobb och satt o gjorde matte för att få tiden att gå.
Vid 17 åkte vi till slussen för att få i oss lite mat innan vi skulle till fotografiska, för en foto-utställning arrangerad av mitt i tidningen. När vi ätit åkte vi vidare mot fotografiska och gick då in på vernissagen som vi var inbjudna på.
I början stod vi mest och kollade runt o åt lite små saker. Sedan började prisceremonin och de 10 prisdeltagarna fick sina pris och kort berätta om sin bild. I slutet så öppnades även själva dörrarna till utställningen och vi fick kolla på allas utställningsbidrag som snurrade som bildspel på ca 7 stora bildskärmar.

Själv blev jag lite förvånad när jag såg min backsippe bild då jag trodde att den bild som blivit utagen i tidningen som då var en bild från Tyresö slottspark, men så var det tydligen inte. Men gillar även backsippe bilden så det var väl okej!