<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Film o Body pump !
fredag, januari 28, 2011 - 22:00 *  0 kommentarer

Igår kväll var det öppet hus i skolan och jag var guide tillsammans med min kompis, och hon kunde inte sluta tjata om hur roligt hon tyckte de var... Det är nog de som jag minns mest ifrån den kvällen, för annars var de rätt stressigt hela tiden.
När öppet huset väl var slut så åkte jag och julia + jonte (som hoppade in i sista sekunden) hem till mig för att kolla lite film och ha de allmänt mysigt.
Vi fick några goda skratt till filmen The Ugly Truth.

Morgonen efter var lite seg, men efter lite frukost och "avlämning" vid bussen så kunde jag åka till stallet. Då jag bestämde mig för att rida barbaka, vilket kanske var lite dumt då hästen var jätte pigg och har nu fått ont i höften.
Vid kl 5 så gick jag och mamma på Body Pump, och jag är rätt slut i kroppen just nu. Så lär ha en rätt stor träningsvärk i armarna imorgon.
Follow SOFIA. Foto, Musik o Vardag.