<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Photoshop !
torsdag, januari 13, 2011 - 18:55 *  5 kommentarer

När jag kom hem idag så bestämde jag mig för att börja på min slutuppgift på photoshop, som gick mig lite på nerverna när bilderna väl skulle fogas samman i exakt samma bild, då nästan alla bilder blev i olika nyanser...
Denna bild innehåller totalt 7 riktiga bilder, sedan 13 stycken lager med små data / ikon detaljer!
Själva redigeringen gick på kanske ca 10 minuter.
Vet inte om varnings rutan syns så bra, men står i alla fall "Ser du något fel i denna bild?" - "Ja, Nej, Kanske"

Hehe, denna kommentar var rätt inspirerade men tror inte att jag skulle orka göra en sådan film, men om jag väl skulle orka. Så skulle jag nog dra igång rätt många photoshop projekt så.


Follow SOFIA. Foto, Musik o Vardag.