<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Bowling !
måndag, februari 28, 2011 - 16:02 *  1 kommentarer

Idag har jag fått väldigt mycket gjort, tycker jag själv i alla fall!
Först då jag gick upp rätt tidigt och tog ut hunden, för att sedan åka till gymmet (då jag även träffade Mira på vägen). Och var lite nervös över att jag inte skulle komma in då jag hade mammas gymkort då mitt ligger i mammas bil.

Sen kom jag hem och började städa mitt rum (vilket är jätte fint nu) och även tagit ut hunden en gång till.

Så nu ska jag bara kolla bussar sen ska jag åka iväg till Centrum för att bowla med Lollo, Nattis, Peeter, Jonte, Emelinda (som jag inte träffat sen skolan slutade i somras) och sedan Lollos kusin + pojkvän.
Kommer bli superkul :)
Follow SOFIA. Foto, Musik o Vardag.