<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Trassel !
torsdag, februari 17, 2011 - 21:09 *  1 kommentarer

Idag var det en vanlig och nästan lite tråkig dag i skolan. Men jag slutade redan kl 13 då jag inte hade idrott pga förkylning, så då åkte jag hem och tog ut hunden en sväng. Sedan åkte jag tillbaka till Täby och mötte upp Frida så vi gick runt lite i centrumet. Jag köpte även 3 nya anteckningsböcker då mina är utskrivna, inte så roligt men nödvändigt. De var i alla fall i olika roliga färger!
Sen hamnade vi på McDonalds för lite middag, och BigMac är godare än jag minns den. Har bara ätit Nuggets hur länge som helst nu.
Efter middagen blev det BIO! Trassel it was, det var verkligen min typ av humor. Har nog inte skrattat så mycket till film på länge. Den är klart sevärd !
Follow SOFIA. Foto, Musik o Vardag.