<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
10 saker du inte visste !
onsdag, mars 30, 2011 - 20:01 *  1 kommentarer

Min kompis skrev upp 10 saker som ingen visste om henne, och hon halvt utmanade mig att göra detsamma. Så här är de, var sjukt svårt att komma på grejer, men som sagt jag har i alla fall försökt! :)

1. Har haft över 10par Vans skor, och fortsätter utöka samlingen
2. Ett av mina första ord var "titta" och pekade mot en häst, har nu ridit i snart över 10år (like meant to be?)
3. Har varit i grekland 7 gånger
4. Min första riktiga engelska mening var "I can see the water-tower"
5. Jag har gillat både Justin Bieber, Tokio Hotel och Jonas Brothers
6. Jag sjunger och dansar runt i huset både när jag är ensam hemma och tidig morgon innan resten av familjen gått upp
7. Jag har varit på Gröna Lund 8 gånger under samma sommar
8. Min naturliga hårfärg är blont
9. Jag gick på fotboll när jag var mindre
10. Jag vill hoppa bungyjump, men kommer aldrig våga
Follow SOFIA. Foto, Musik o Vardag.ASK SOFIA. Foto, Musik o Vardag.