<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Biomys !
fredag, mars 04, 2011 - 10:15 *  0 kommentarer


Jaha, nu ska man på bio igen, men jag gillar de! Denna gång är Rango, ny tecknad film med Johnny Deep som huvudrolls röst. Denna film ska jag se med 2 helt random personer som jag inte vet någonting om alls, men även Jonte och Hampus som går i min skola som jag känner rätt bra. Sen bjöd jag även med Emelie som mitt extra stöd, man vet ju aldrig när man behöver de, även har vi inte träffats på länge så...
Men först ska vi hem till Hampus och äta där, vilket säkert blir väldigt trevligt och måste även tillägga att han har världens enormaste hus (bild), men ja. ;)
Sen åker vi vidare till Kista för att kolla in filmen!
Follow SOFIA. Foto, Musik o Vardag.