<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Bodypump !
fredag, mars 11, 2011 - 16:19 *  1 kommentarer

Imorse kom jag på en väldigt rolig photoshop-redigering som jag funderar på att göra ikväll eller senare i helgen. Har även funderat på att göra ett bild-montage om själva redigering, då de blivit stor efterfrågan i min bilddagbok om hur jag gör mina redigeringar och att de vill att jag ska göra videos medan jag redigerar, men de där med video = jag antagligen kommer råka göra fula ljud. Vilket inte är så bra! Så om de blir något blir de ett bild-montage!

Men nu ligger jag och väntar på mamma så vi kan åka till Gymmet och gå på Bodypump, vilket brukar vara veckans höjdpunkt. Jag har längtat, då jag inte gått på de på över 2 veckor tror jag.
ASK SOFIA. Foto, Musik o Vardag.