<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Grattis farmor !
torsdag, mars 31, 2011 - 22:21 *  1 kommentarer


Idag har jag varit grymt duktig, då jag under webbdesignen jobbade hela 3h lektionen och är helt klar med min layout o ikoner, nu är de bara innehåll kvar. Sen är min hemsida färdig!
Efter lunchen hade jag idrottsprov, och även de kändes som om de gick as bra. Stolt över mig själv.

Sen var de hem o vila en stund, senare åkte vi vidare till Farmor och Farfar, då farmor fyller år. Kan pinsamt säga att jag inte vet hur gammal hon blir...
När man väl är där står farfar, farmors bror och farbror och jämför appar på nyaste telefonerna, dagens gamlingar alltså... Jag och syster tyckte de var roligt i alla fall ;)
Follow SOFIA. Foto, Musik o Vardag.ASK SOFIA. Foto, Musik o Vardag.