<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Hud-tips !
torsdag, mars 17, 2011 - 20:33 *  0 kommentarer

Jag måste bara få tipsa om två saker jag inte skulle klara mig utan, inte en vanlig dag i alla fall!
De är då min "Ansiktes-Rengörare" och Make-up Remover.
GARNIER Skinrenew är rengörare för ansiktet och är helt underbar. Det är en "borste" längst ut som man använder för att massera in gelén i ansiktet, man klämmer även ut gelén ur flaskan där. Den luktar även inget, vilket jag hatar när såna saker gör! Man får även sjukt mjuk och len hud av den, utan att huden blir torr, vilket jag tycker är viktigt! (Vet dock tyvärr inte om denna finns att köpa här i Sverige då jag köpt min i USA och inte sett den här hemma)
ESTÉE LAUDER Take It Away är smink-borttagning och är verkligen super bra. Det är en kräm som man lägger på när man fuktat ansiktet med ljummet/varmt vatten. Och man behöver nästan bara dra lätt med fingret och allt smink lossnar direkt, även de svåra delarna av mascaran. Jag älskar den!


ASK SOFIA. Foto, Musik o Vardag.