<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Shopping !
torsdag, mars 17, 2011 - 18:11 *  0 kommentarer

Åkte in till stan med Julia idag för att kolla efter ett par baggie jeans till mig och ett par gröna jeans till Julia. Båda fick tag på de vi skulle, men vi fick springa runt i nästan 15 butiker efter de gröna som inte fanns någonstans, men tillslut så gick vi in på Cubus och hittade ett par riktigt snygga där!
Mina jeans var riktiga fyndet och skit snygga ifrån DC, så dom ska sys in längst ner (så jag inte kliver på dom) sen så får jag se om jag lägger ut en bild på  dom senare ikväll eller så.
Dessutom köpte jag ett blått och ett grönt linne från GT :)
Sen åkte jag ut till stallet och tog en mysig skogstur på pollen min.
Till the world ends - britney spears

ASK SOFIA. Foto, Musik o Vardag.