<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Tensta !
onsdag, mars 16, 2011 - 22:06 *  1 kommentarer


Adam Tensta's senaste låtar har varit riktigt grymma speciellt Scared of the Dark, tummen upp till honom!

Men nu vidare till mig själv, som till en början inte hade en sån bra start på min eftermiddag. Då jag precis missade min stall-buss och var tvungen att ta tåget och sedan gå närmare 5km för att komma till stallet i stället för att ta bussen och behöva gå typ 3 minuter... Kanske även ska tillägga att jag hade ett par väldigt fina ca 10cm klackar på mig också!
Själva vistelsen i stallet blev ett trevligt nöje i stället, särskilt i ett par betydligt skönare skor. Men även ridturen gick bra och stallet var redan fixat, så de var ingen större match!
ASK SOFIA. Foto, Musik o Vardag.