<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Schoooooool !
tisdag, april 26, 2011 - 12:36 *  0 kommentarer

Jaha nu sitter man här i skolbänken igen, eller ja vid skolans datorer i alla fall.
Saknar redan lovet, hade varit riktigt nice med en vecka till, känner att jag skulle behöva de. Men vad ska man göra, nu sitter man här ändå.
Denna vecka händer de faktiskt rätt mycket, nu när måndagen försvann så blev de lite mycket på en vecka känner jag.
Idag ska jag dock inte göra så mycket, kanske orka fixa mina naglar till helgen, sen på onsdag ska jag gymma, på torsdag ska jag på teater och fredag är de fest för lollo. Sen är de valborg på lördag så då ska jag och nattis hitta på något roligt tillsammans.
Fast jag måste verkligen skriva min ekonomiska berättelse om Nisse som jobbar på saab... haha, den kommer ju bli väldigt rolig!

Follow SOFIA. Foto, Musik o Vardag.ASK SOFIA. Foto, Musik o Vardag.