<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Skidor o grädde !
söndag, april 24, 2011 - 22:10 *  1 kommentarer


Igår kom jag hem från Lofsdalen, vilket har varit en grym vecka. Mycket skidor men lite snö kanske man kan säga? Men det var en upplevelse i sig också.
På kvällen igår åkte jag till farmor o farfar då de va påskmiddag där med släkten. Det var också trevligt, och lekte med min syssling som aldrig verkade tröttna på att köra runt med en liten vagn... han är söt!

Idag har jag därimot varit lite lat, i alla fall på förmiddagen då jag endast låg ute och solade. Fast sen på eftermiddagen smsade min vän Nattis mig, så åkte över till henne o gick på en lång promenad. Det var väldigt mysigt att bara gå ut och gå o prata lite.
Follow SOFIA. Foto, Musik o Vardag.ASK SOFIA. Foto, Musik o Vardag.