<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Checkpoint !
måndag, maj 09, 2011 - 12:14 *  0 kommentarer


Nu har jag varit duktig och varit i skolan och gjort klar allt jag behövde fixa för idag. Så nu har jag inge rest kvar, så nu ska jag smita ut med hunden och sen rulla ut till stallet för att mysa lite i solen med världens bästa häst!

När jag satt vid datorn i skolan tidigare idag kom en vän fram och bad mig gå in på OnStage.Metro.se för att kolla in en låt som hans vän gjort. Och gud jag fastnade direkt för den, den är helt sjukt underbar!
Jag hoppas verkligen att han vinner den där tävlingen.
(De fanns tyvärr ingen "dela-grej" till bloggar så får länka direkt till sidan i stället)
"I want to make you proud, I've collected your advice"