<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
TEG-dag !
onsdag, maj 18, 2011 - 22:52 *  0 kommentarer


Idag kom dagen då skolan riggar upp grym ljudanläggning och alla klasser chillar sjukt mycket ute på stora gräsmattan och bara njuter galet av solen hela dagen. Dessa dagar är riktigt trevliga då man bara gör rätt så roliga saker meed klassen och inte behöver tänka på något skolarbete.
Under en rast satt jag och mickis och läste nyaste skoltidningen och på baksidan hade de lagt upp sommarplågor (musik) genom åren. Det var väligt roligt och vi kunde fortfarande sjunga alla låtarna!

Efter skolan åkte jag in till stan och mötte upp Jennifer för att gå på bio, Pirates of the Caribbean. Den var grym, men de föregående filmerna är fortfarande lite bättre och de e synd att dom bytt ut nästan precis alla karaktärer och bara tre stycken var personer från de förra filmerna. Men lugnt sevärd!
Follow SOFIA. Foto, Musik o Vardag.ASK SOFIA. Foto, Musik o Vardag.