<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Water for elephants !
onsdag, maj 04, 2011 - 21:00 *  0 kommentarer


Idag var de Nationella prov i engelska på morgonen i skolan. Detta gick väl helt okej, de var för mig väldigt svårt att komma på något att skriva om först. Men sen gick de rätt bra mot slutet.
Resten av dagen i skolan var som vanligt. Efter skolan så åkte jag och Emelie till Kista för att kolla på bio, dock visste vi inte vilken film vi tänkt se. Vi visste bara om några filmer vi ville se utan att ha bestämt oss.
När vi väl kommer upp till bion såg vi att en av de filmer vi ville se skulle börja om 2 min så vi hoppade in i den och direkt i kassan säger dom "Jaa, ha de så trevligt. Jag bokar in er på ***säten, men ni blir dom enda så sätt er vart ni vill". Så vi satt på en 2h film helt ensamma. Trevligt var de allt!
Filmen var faktiskt ovanligt bra också, då jag oftast inte brukar gilla den typen av filmer. Men klart sevärd.