<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Give me everything tonight !
onsdag, juni 29, 2011 - 18:52 *  0 kommentarer
Igår åkte jag hela vägen bort till kungsängen, för att hålla min vän Linette sällskap som var hundvakt där ute.
Direkt när jag kom dit så gick vi först och handlade för lunch och middag. Sen efter lunchen så gick vi ner till sjön som låg nästan precis vid lägenheten, vi hade även med oss hunden Hugo. Vi satt där hela eftermiddagen sen var vi tvungna att gå hem eftersom hunden skulle ha mat.
Vi var även tvungna att bada honom när vi kom hem, och vi kunde inte låta bli att göra tupp-kam på honom. Våran middag blev därimot väldigt sent vid 21 så blev den klar.
Sen gick vi även ner till sjön och tänkte ta ett kvälls/nattdopp men vi ångrade oss.

På morgonen så kollade vi klart på film som vi kollat på kvällen innan, innan vi gick ner till vattnet och låg där hela dagen tills jag åkte hem.
Då jag åkte till pappas jobb och sen så övningskörde jag därifrån hem.