<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Glee for the people !
fredag, juni 17, 2011 - 16:22 *  2 kommentarer

Idag har det varit ett sånt här underbart sommar väder, eller vänta lite... Svenskt sommar väder i alla fall, men om det är så himla fint är ju en annan sak. Så jag låg kvar i sängen ett tag idag trots att jag var vaken, dels för att vara säker på att inte behöva gå ut med hunden i regnet och sen för att jag ändå inte skulle ha något att göra under dagen.
Senare under dagen slutade det regna för stunden och jag bestämde mig för att åka till gymmet och på något underligt sätt fick jag min syster att åka till sitt gym också, känner mig lite stolt här nu.

Men efter allt ska jag nu fixa nått litet att äta och sen sätta mig och börja kolla på båda Glee säsongerna, eller ja börja på första och sen se hur långt jag kommer.