<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Party man party !
lördag, juni 18, 2011 - 22:57 *  0 kommentarer

Idag var det någon typ av gatufest... eller ja, alla i grannskapet träffas och äter o leker tillsammans.
Det första jag tänkte över de var att det bara skulle bli rätt jobbigt, då man själv inte känner någon alls längre här i området. Men min allra första tanke när jag såg inbjudan var flashbacks över streetpartyt borta hos mormor och morfar, bara att på deras inbjudan stod de "...and we are looking forward to meet Karl and Christinas relatives from Sweden..." vilket fick hela familjen karlsson att inte vilja gå men vi var ju mer eller mindre tvungna då, men det var en riktig upplevelse.
Fast denna gatufest var inte särskilt jobbig heller, man satt där åt och hälsade på folk. Sen smet jag vidare in efter ett tag!