<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
I'm brighter than broadway !
måndag, september 05, 2011 - 21:17 *  2 kommentarer

Idag har jag faktiskt varit väldigt duktig, på många sätt! För det första att jag överlevde min fotolektion, då jag hamnade i den halvklassen där jag inte kände en enda medan Julia och Sara hamnade med alla dom jag kände. Lite orättvist sådär, men det gick riktigt bra ändå. Sedan efter skolan satt jag och Julia kvar för att fixa klart det sista i våran radioläxa. Även efter jag kommit hem så satte jag mig och gjorde klart 3 av 4 läxor inför veckan (trots att de bara är måndag) plus att den fjärde läxan är till hälften klar redan. Så nu kan jag planera in träning och ridning i veckan. Bjuder även på en bild som är fotad i Raw och sedan redigerad i "Camera Raw", en bild som blev som övningsbild för att lära mig att redigera raw-bilder och tycker faktiskt denna blev rätt cool.