<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Think before you say something next time !
tisdag, september 13, 2011 - 20:15 *  2 kommentarer


Ni visste säkert inte att hästsporten är landets näst största sport.
Bara fotbollen är större.
Alla som rider får ett begrepp om ansvar och får därmed oftast lättare med skolan.
Och visste ni att 75 % av alla kvinnliga chefer här i sverige håller på eller har hållt på med hästar.
Hästsporten är världens dyraste sport.
87 % som har testat att rida en gång för att dom blivit tvingade, har börjat rida för att dom har tyckt att det är kul.
Så om hela sverige skulle proa att rida skulle 67 % tycka det var kul och börja med det. och var 3 person i din klass skulle älska hästar om dom provade att rida.
Vi hästmänniskor är dubbelt så modiga som ni som spelar fotboll eller ishockey.
Ni vet väll alla också att ridning ger dubbelt så mycket muskler som att spela fotboll ger.
Det ni inte visste är att hästkillar och hästtjejer inte lever i nuet utan i en egen värld. Där alla ridkillar är hetare än alla hunkar och där alla ridtjejer är hetare än fjortisar. Då att ha häst är bättre än en sprillans ny ferrari.
Och alla ni som inte rider, tänk på detta tills nästa gång,
att ridning är den näst farligaste sporten i världen.
Och att lite mer än hälften av er som inte rider är pga att ni är rädda för hästar och inte vågar erkänna.

Only true fact, som kanske är värt att tänka på. För alla er som tycker att ridning inte är en sport eller något särskilt ansträngande! ;)