<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Trust is all you need !
söndag, september 25, 2011 - 22:25 *  3 kommentarer


Idag var en latis dag, då igår gick ut på att städa upp huset inför idag och springa.
Så gick upp vid halv 11 och tog ut hunden o åt frukost. Sen så åkte jag upp till stallet och tog hand om pollen, som jag även var lite busig med och red på en äng trots att man inte får rida där, i alla fall vad jag tror! När jag väl tagit hand om min stora sak gick jag vidare till dom små, vilket jag alltid gör innan jag åker hem.
Men idag låg Pan ner så jag mer eller mindre smög fram till honoom bara för han inte skulle resa sig upp. Vilket han heller inte gjorde, han bara låg där. Så satt där och gosade med hans runda stora mage tills han helt plötsligt välte ner på ena sidan som om han spelade död och bara låg där, gulligare ponny får man väl leta efter!

När jag väl kommit hem åkte jag vidare till Nattis och snackade av oss som vanligt, sen gjorde vi amerikanska pannkakor, som vissa av dom hamnade i soptunnan. Men dom var riktigt goda, dom som väl blev lyckade.