<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Looking at you through the glass !
söndag, oktober 02, 2011 - 22:58 *  0 kommentarer

Imorse vaknade jag av ett sms som frågade om jag ville ut och fotografera idag. Till en början svarade jag nej, eftersom jag skulle vara hemma och plugga historia, sen kom jag på att jag skulle till stallet och bjöd in vännen som frågat att följa med till stallet och fota mig där.
Det blev en stunds ridning på volten vilket gav rätt fina resultat för både hästen och kameran, vilket jag gillar då jag ville ha ett par nya bra bilder på mig och kalle just när vi rider lite seriösare!
När jag väl kom hem så satte jag mig och läste igenom G-frågorna inför historian och började spåna på grejer till VG-MVG-frågorna.
Efter maten gjorde jag även en snabb bild till min foto-lektion om Stress/Sömnlöshet temat.
Men nu ska jag faktiskt ta och sova, ska bara lägga upp ett inlägg till med bilderna ifrån idag när dom väl laddat över på min dator.