<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
We made it !
tisdag, november 29, 2011 - 16:00 *  0 kommentarer

Idag sände vi för andra gången live på radion. Det var så grymt mycket lättare denna gång och inte alls lika nervöst, tror inte jag var nervös alls faktiskt.
Dock var det kanske för att vi inte behövde prata så värst mycket då Emil hade fixat ett reportage som var över 10min långt haha men det var nice.
Senare under våran radio lektion så skulle det komma en annan lärare på besök o se hur John håller sin lektion och då lekte vi lite så vi var hur snälla som helst och var tvungna att ställa oss upp när vi skulle svara på nått och säga magistern. Och det är så långt ifrån våran klass så vi ville föreviga den stunden så vi installerade en dold kamera längst bak i klassrummet eller så kallad teckning med ett hål i solen där en mobilkamera gömdes, det var riktigt roligt. Men vi var inte särskilt duktiga skådespelare som John så vi blev avslöjade rätt fort haha.