<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Västerås
tisdag, december 20, 2011 - 16:13 *  0 kommentarer

Idag så gick jag upp rätt tidigt för att hinna packa ihop det sista inför resan till syster.
När jag väl satt på pendeln från Väsby så blir den självklart 10min sen, plus att de satt en kille två säten framför mig som satt och stirra på mig hela vägen! Det vill säga i över 30min, creepy dude!!?
Sen blir jag även as stressad för att hinna med de stora tåget till Västerås så jag springer från pendeln till biljett-automaten till tåget.

När jag väl kom fram så fick jag vänta på Emelie men sen åkte vi vidare och köpte lite julklappar. Så nu har vi bara en julklapp kvar!
Fast nu ligger jag i soffan o Emelie i sängen och kollar på tv, just nu matlagningsprogram för er som vill veta ;)