<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Hårdrock, so not my thing !
måndag, januari 23, 2012 - 21:03 *  1 kommentarer

Alltså jag har funderat riktigt hårt på hur man kan starta ett blogg inlägg utan att skriva igår/imorse/idag/imorgon, men det är ju typ helt omöjligt, well anyway...!
Jag har precis kommit hem från träningen, spinning med pappa idag och det var skit jobbigt då jag körde med min pulsklocka. Vilket gör att alla kan se ens puls och då ska man ligga på ett visst procent under olika delar på passet och det är ju pinsamt om man inte gör det. Trots att ingen vet vems puls som är min!
Men jag borde skriva lite på min uppsats idag egentligen men vet att jag ändå inte kommer komma någonstans så orkar inte ens starta upp den. Kanske planerar upp min 5 veckors analys, men mer än de orkar jag inte! :)

Typ såhär skulle de se ut om jag skulle försöka plugga på riktigt... Inte så trevligt! Haha