<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Proffsigt !
söndag, januari 22, 2012 - 14:49 *  0 kommentarer

Jaha nu har jag glömt att blogga på några dagar, men ska väl sammanfatta lite dåra.
I fredags så jobbade faktiskt min grupp på rörliga bilden på våran reklamfilm och vi var gruppen som fick filma i TV-studion, det var ju lite extra trevligt. Jag tror även att våran film blev rätt bra, eller ja den ska ju klippas och sånt först. Haha de tog oss nästan 3h att filma allt men slutresultatet lär nog inte bli längre än 1min, det blev många tagningar!
Efter skolan åkte jag till stallet och red med Linnea. Cissi och Moa var även där så jag slapp mocka, riktigt snällt av dom.

Igår lördag dåra så var de lite kalas för mig och det kom en del släkt hit, det var trevligt och tack för presenterna! :)