<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Skåning, norrman och en fiol !
onsdag, februari 08, 2012 - 19:15 *  0 kommentarer

Jahaja, imorse vaknade man av att tåget tuta. Det var ju något nytt! Då var man bara en halv timme ifrån Åre så det var ju bara att packa allt man dragit fram under natten det vill säga dator och lite andra små saker.
Sen när vi väl kom till hotellet så fick vi vårar rum direkt, men det tog as lång tid för pappa att hyra skidor så vi missade bussen till backen, så det blev lite vardagslyx med taxi i stället.
Efter en dag i backen så blev det Afterski och det är väl därifrån jag fick idéen till min lite torra rubrik, då bandet hade en fiol med sig och en norrman som fyllde år och även fulla skåningar som sjöng snapsvisor!

Men när vi väl var hemma på hotellet igen så blev det en stund i bubbelpoolen, as skönt! Men nu ska vi snart gå ner och äta lite middag. :)