<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Snabb vecka !
torsdag, februari 02, 2012 - 21:56 *  0 kommentarer

Denna vecka har gått as fort, nu är det snart helg och sen är det Åre!
Men aja, igår var jag i stallet och det var svinkallt första gången i år som jag faktiskt frös en del där ute, men de gick ändå.
Idag var det öppet hus i skolan och jag o Julia var där som vanligt, vi kom fram till att vi varit med på varenda öppet hus sen vi började där, och beslöt oss för att vi skulle se till att vara med på varje öppet hus tills vi slutar skolan. De var dock inte så många som kom, jämfört med tidigare men det var trevligt ändå. Käkade stört mycket godis uppe i mysrummet och käkade flera stycken koppar av bentleys "smakprover" också, så hade jätte ont i magen ett tag efteråt. Men nu är det okej igen haha!