<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Kingshit !
tisdag, februari 14, 2012 - 17:57 *  0 kommentarer

Snacka om pluggdag idag, jag satt från kl 11 till 14.15 i skolan och bara skrev på min filmanalys, sen när jag väl kom hem satt jag yttligare nån timme. Sen började jag laga mat, men jag ska fortsätta skriva senare. Men snart ska jag äta, sen ska jag iväg till gymmet på 75min spinning, pappa kommer nog få bära mig hem om jag ens klarar hela passet... Men förhoppningsvis gör jag det, har ju inte tränat på 2 veckor nu!

Sen hittade jag även denna coola video, och efter att ha kollat på den ca 3 gånger kom jag på att de faktiskt va Seattles arena vilket jag blev fundersam över redan första gången tack vare berget i bakgrunden. Haha, men ändå tycker de va en cool grej att göra i alla fall :)