<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Crazy
tisdag, mars 27, 2012 - 21:16 *  0 kommentarer

Idag har varit helt okej. Fick tillbaka mitt kursprov i matte och fick en bit över godkänt gränsen, känns bra! Sen på rörliga bilden så började vi klippa våran musikvideo men var lite körit i början då vi inte fick in låten, men läraren fick ladda ner den (lagligt) så fixade sig det hela.
När jag kommer hem så står det kokosbollar i kylskåpet... Syster som varit hemma självklart haha. Men dom var lite spännande för det var kesella i stället för smör, tror jag det var i alla fall. Men dom var rätt så goda ändå. Plus att jag sprang 3 kilometer på nästan exakt 15 minuter idag, vilket var mitt mål på min fem veckors planering som jag avslutade för en vecka sen. Det var bra gjort! :)

Även Julia har varit i farten nu igen och kan väl hålla med om att bilderna blir lite mer tokigare för varje gång haha.