<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Bokomslag !
måndag, april 02, 2012 - 19:05 *  0 kommentarer

Foto-lektionen gick rätt fort idag och bara massa bildspel så inte mycket arbete.
Medan Grafiskan gick väldigt långsamt, haha kanske bara för vi endast satt och gjorde research inför våra egna slutprojekt. Då mitt kommer att bli att göra ett bokomslag, fast har lite beslutsångest över vilken bok jag ska välja. Men kommer nog välja någon av dessa tre, Tretton Skäl Varför / Var Är Alaska? / Stålar... så vi får se! Alla dessa böcker är riktigt bra även, för er som gillar att läsa haha.

När jag kom hem så bytte jag om och stack ut för att springa. Sprang då en av mina gamla ridvägar som jag aldrig tänkt på är perfekt för att springa, då jag kan hur många bra långa stigar i skogarna runt om kring hemmet tack vare ridningen! Sprang idag 5km och det gick faktiskt rätt bra, lite långsam kanske men tog mig runt utan att behöva stanna så det är alltid bra.

Men nu måste jag börja lite på min filmanalys och även kanske senare på min historia fördjupningen eller så får jag fixa den imorgon, tror det kommer bli så...