<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Buss krasch !
onsdag, april 11, 2012 - 20:44 *  0 kommentarer

Försökte vara duktig och komma i tid till åkersberga. Men såklart var inte turen vid min sida, så redan vid andra buss-stationen så gick bussens mittendörr sönder då en riktig tjockis med rullator skulle komma på, men trängde fast dörrarna innan dom öppnat helt så dörren släppte från taket och hängde löst. Så omöjligt för bussen att åka vidare, så fick gå till centrum! Vilket gjorde att jag både missa Vallentuna tåget och Åkersberga tåget.
Men jag kom bara typ en halv timme sent så inte så himlans farligt!

När jag väl kommit fram så riggade vi upp allt och började filma våra intro klippningar och minnes-scener. Men vi blev ändå inte helt klara.

Fast nu är jag hemma efter en super god middag hos farmor. Stuvade makaroner med falukorv, vad är det man säger Less is More!