<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Cookie !
onsdag, april 04, 2012 - 17:39 *  0 kommentarer

Sista dagen i skolan idag då, och den var ju helt okej. Historian var väl lagom tråkig bara för vi endast gick igenom vårat nästa projekt som börjar efter lovet. Fast Allan lyckas ändå alltid rädda lektionerna haha!
Sen hade vi även orgentering på idrotten, det var väl helt okej. Det är inte direkt det roligaste som finns med det funkar.

När jag väl kom hem så bött jag om och stack ut och sprang igen. Lite jobbigare idag för det blåste as mycket motvind i början och slutet, men var ändå bara en minut ifrån min förra tid.
Så fort jag kom hem gick jag ut igen, fast denna gång med hunden, som en liten avrundning från springningen.

Fast nu sitter jag i soffan, just klämt två stora Marabou Cookie's, super goda! Väntar även på att jobbet ska ringa om tider för morgondagen, så vi får se hur det går sen.