<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Fjorton timmar non-stop !
torsdag, april 05, 2012 - 21:40 *  0 kommentarer

Idag bött jag ut 50min mattelektion mot 14h arbete! Bra byte..? Haha, min första jobbdag denna vecka och lärde då känna Oskar som är min handledare eller vad man ska kalla honom och även min personliga chaufför, stackarn han blir aldrig av med mig!

Men som sagt vi jobbade nästan fjorton timmar från 06 till 20. Det var extra kaos idag för tjejen som tydligen brukar ta butikerna vi var i hade glömt och beställa godis. Och vad är en godis-plockare utan godis?! Ja det är en bra fråga, en arbetslös sak skulle jag säga...

Fast nu ska jag i alla fall sova i min underbara säng, så jag orkar gå upp klockan fem imorgon också.