<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Grabben är synsk !
fredag, april 06, 2012 - 17:14 *  1 kommentarer

Idag var det något lugnare, då vi kanske drygt lastade knappt 500kg godis i butiken vi igår lastade långt över 1500kg. Det är lite skillnad! Även arbetstimmarna blev mindre från dryga 14 timmar till knappt 9 timmar.

Oskar är arbetsskadad... haha, alla kartonger med godis ser exakt likadana ut och samma storlek, jag går fram med en kartong och letar efter rätt plats och oskar pekar ut rätt plats trots att han inte ens vet vad för godis det är i kartongen jag håller i... Han säger att man även kan skaka kartongerna och höra vilken sorts godis som är i dom, men jag tror det kommer ta ett tag för mig innan jag kan chansa på det!

Man behöver inte oroa sig över att man luktar illa efter jobbet i alla fall, för man stinker sött av allt godis. Känns som om jag inte kommer behöva använda perfym på flera månader efter det här, haha.