<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Hästlös !
söndag, april 08, 2012 - 21:05 *  0 kommentarer

Det var kaos på min mobil när jag försökte åka ut till stallet idag. Då både Cissi och Rose-Marie försökte få tag på mig och tillslut svarade jag när Rose-Marie ringde.
Hon ville sno min häst, så hon fick honom medan jag fixade stallet innan jag skulle rida. Det var ju trevligt ändå, få en uppvärmd häst bara sådär, as skönt!
Sen så red jag tillsammans med Johanna när jag fått tillbaka Kalle. Hästen var mer galen än vanlig, haha Johanna var helt chockad och tyckte han var en dum häst!

Efter det så blev det stora påsklunchen med Johannas familj och deras grannar, mysigt men gud vad mätt jag blev. När vi väl blivit alldeles för mätta så stack jag och Johanna ut och sprang 4km runt Söderby.